Αρχαίο Ελληνικό Δράμα

Προετοιμασία για το National Classical Greek Exam. Γνωριμία με το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα.

  • Οι μαθητές προετοιμάζονται για το National Greek Exam και μαθαίνουν βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής, της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικής Γεωγραφίας. Στο τέλος της προετοιμασίας είναι σε θέση να κατανοήσουν ένα εύκολο κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά. Επίσης, μαθαίνουν για τους σημαντικούς αρχαίους Ιστορικούς, Φιλοσόφους και Δραματουργούς.